Maros

Продажба на продукти и информация за Maros, на ниски цени в България от Импексрон ООД

Ние сме директен вносител на Maros за България.

За да си гарантирате безпроблемната работа на машини и съоръжения използвайте оригинални резервни части от Maros.

Продуктите на Maros намират широко приложение в индустриалния свят! 

Доверете се на качеството нa Maros.

Фирмата ни е директен вносител на Maros в България. 

Ако не намирате моделът, от който се нуждаете, не се колебайте да се свържете с нас!

Продукти на Maros
MarosOrder No: 800000 Type: GALMA MarosOrder No: SBXRT Type: Switch-box X-Rafal/Themal MarosOrder No: VD323200 Type: INVA 32 DE 2" MarosOrder No: VI533200 Type: INVA 53 DE 2" MarosOrder No: VI523200 Type: INVA 52 DE 2" MarosOrder No: 81300/N Type: INCA NC 3" MarosOrder No: 81200 Type: INCA NC 2" MarosOrder No: 83300Y Type: INCA Y DE 3" MarosOrder No: 83400 Type: INCA DE 4" MarosOrder No: 83300/N Type: INCA DE 3" MarosOrder No: 83200 Type: INCA DE 2" MarosOrder No: 83114 Type: INCA DE 1"1/4 MarosOrder No: 63012S Type: INVA R DE 1/2" MarosOrder No: 62012S Type: INVA R NA 1/2" MarosOrder No: 61012S Type: INVA R NC 1/2" MarosOrder No: 63400 Type: INVA-DE 4" MarosOrder No: 63300/N Type: INVA-DE 3" MarosOrder No: 63200 Type: INVA-DE 2" MarosOrder No: 63114 Type: INVA-DE 1"1/4 MarosOrder No: 63200NY Type: INVA-DE 2"NY MarosOrder No: 63114NY Type: INVA-DE 1"1/4 MarosOrder No: 62114NY Type: INVA-NA 1"1/4 MarosOrder No: 61114NY Type: INVA-NC 1"1/4 MarosOrder No: 63100NY Type: INVA-DE 1" MarosOrder No: 62100NY Type: INVA-NA 1" MarosOrder No: 61100NY Type: INVA-NC 1" MarosOrder No: 63034NY Type: INVA-DE 3/4" MarosOrder No: 62034NY Type: INVA-NA 3/4" MarosOrder No: 61034NY Type: INVA-NC 3/4" MarosOrder No: 63012 Type: INVA-DE 1/2" MarosOrder No: 62012 Type: INVA-NA 1/2" MarosOrder No: 61012 Type: INVA-NC 1/2" MarosOrder No: 4913212M Type: DISK-F 2"1/2 DE M MarosOrder No: 73100 Type: X-RAFAL 60-DE 1" MarosOrder No: 73034 Type: X-RAFAL 50-DE 3/4" MarosOrder No: 73012 Type: X-RAFAL 50-DE 1/2" MarosOrder No: 72100 Type: X-RAFAL 60-NA 1" MarosOrder No: 72034 Type: X-RAFAL 50-NA 3/4" MarosOrder No: 72012 Type: X-RAFAL 50-NA 1/2" MarosOrder No: 71100 Type: X-RAFAL 50-NC 1" MarosOrder No: 71034 Type: X-RAFAL 50-NC 3/4" MarosOrder No: 71012 Type: X-RAFAL 50-NC 1/2" MarosOrder No: 3993200 Type: THEMAL Y 60-DE 2" MarosOrder No: 3993112 Type: THEMAL Y 60-DE 1"1/2 MarosOrder No: 3993114 Type: THEMAL Y 60-DE 1"1/4 MarosOrder No: 3992200 Type: THEMAL Y 60-NA 2" MarosOrder No: 3992112 Type: THEMAL Y 60-NA 1"1/2 MarosOrder No: 3992114 Type: THEMAL Y 60-NA 1"1/4
Impexron
Onrion
Ozhat
Otec
Yusaki

ИМПЕКСРОН ООД
бул „6-ти Септември“ 254, Пловдив 4006, България

телефон
+359 32 571 212

факс
+359 32 321 418