Futek

Продажба на продукти и информация за Futek, на ниски цени в България от Импексрон ООД

Можете да поръчате всички продукти на Futek на ниски цени в България.

За да си гарантирате безпроблемната работа на машини и съоръжения използвайте оригинални резервни части от Futek.

Продуктите на Futek намират широко приложение в индустриалния свят! 

Импексрон ООД продава оригинални резервни части Futek в България.

Фирмат ни е вносител на много марки, като една от тях е именно Futek.

Очакваме Вашите запитвания на посочения e-mail адрес или чрез попълнена форма за връзка. 

Продукти на Futek
Impexron
Onrion
Ozhat
Otec
Yusaki

ИМПЕКСРОН ООД
бул „6-ти Септември“ 254, Пловдив 4006, България

телефон
+359 32 571 212

факс
+359 32 321 418